نویسنده: tpcnovin

  • [su_animate delay=”0″]سیستم گراویمتریک [/su_animate] جهت ثابت نگه داشتن ضخامت رول هاي نایلوني و نایلکس پلي اتيلن (PE)   فیلم دمشی (نایلون و نایلکس)   مزایاي دستگاه : کاهش ضایعات اولیه راه اندازی تولید   70% حذف ضایعات در حال تولید   100% کاهش ضایعات تعویض خط    80%   سرعت بالای راه اندازی و تعویض خط تنظیم اتوماتیک […]

  • مقدمه اي در مورد سیستم گراويمتريك

    اين دستگاه در واقع تكميل كننده يك دستگاه توليد نايلون يا لولـه به شمار مي رود كه مي تواند بر اسـاس ميزان ورود مـواد ،خروجي را تحت كنتـرل بگیرد كه خروجـي مي تـواند نايلـون  يا لولـه هاي پلـي اتيلني ، پلی پروپیلن باشد. در دستگاه توليد نايلون ، ضايعات به چند بخش  اصلی تقسيم مي […]