جهت ثابت نگه داشتن ضخامت رول هاي نایلوني و نایلکس پلي اتيلن (PE)

  فیلم دمشی (نایلون و نایلکس)

 

مزایاي دستگاه :extrumate install

 • کاهش ضایعات اولیه راه اندازی تولید   ۷۰%

 • حذف ضایعات در حال تولید   ۱۰۰%

 • کاهش ضایعات تعویض خط    ۸۰%

   

 • سرعت بالای راه اندازی و تعویض خط

 • تنظیم اتوماتیک ضخامت در خروجی اکسترودر

 • (صرفه جوئی در مصرف مواد)

 • گزارش ضخامت بطورمداوم و نمایش منحنی بر حسب زمان

 • افزایش تولید با سرعت بالای راه اندازی و تعویض خط

 • محاسبه مقدار متراژ از طریق وزن درخواستی مشتری

 • محاسبه مقدار وزن و متراژ از طریق قطر درخواستی مشتری

 • بهبود فرایند تولید از طریق کنترل مداوم وزن مواد ورودی به اکسترودر

 • ذخیره اطلاعات تولید به صورت منحنی بر روی فلش مموری جهت بررسی تولید انجام شده

 • آلارم ها و محافظت های لازم

 • کنترل به دو صورت دستی و اتوماتیک

 • مانیتورینگ Touch Screen جهت سهولت استفاده کاربر

 

مقدمه اي در مورد سیستم گراويمتريك

اين دستگاه در واقع تكميل كننده يك دستگاه توليد نايلون يا لولـه به شمار مي رود

كه مي تواند بر اسـاس ميزان ورود مـواد ،خروجي را تحت كنتـرل بگیرد كه خروجـي

مي تـواند نايلـون  يا لولـه هاي پلـي اتيلني ، پلی پروپیلن باشد. در دستگاه توليد

نايلون ، ضايعات به چند بخش  اصلی تقسيم مي شود :

 

بخش اول- ضايعات راه اندازي اوليه دستگاه

بخش دوم- ضايعات حين توليدFoilex-Monolayer-blown-film-plant-with-oscillating-die-and-2-station-semi-automatic-winder

بخش سوم- ضايعات تعويض جنس

 

دستگاه گراويمتريك قادر است كه درهرسه بخش تولـيد ضايعـات را به

حداقل وحتي دربعضـي مواقع به صفر برساند

 

 بخش اول

اين دستگاه بر اسـاس مشخصات جنس (عرض نایلون وضخامت) كه اپراتـوربـه آن وارد مي نمايد جنس مورد

نياز را تحليل كرده و براساس ورودي مواد اوليه مي تواند ضخامت جنس رادرهمان ابتداي راه اندازي

كنترل و به ضخامت درخواستي برسـاند كه درروش هـاي قدیمی رساندن ضخامت به حد مورد نياز مستلزم

ضايعاتاوليـه اي و آزمون وخطا بـود كه با وجود اين سیستم ضايـعات حذف مي شود .

 بخش دوم  

در زمان توليد به عـلت تغيير بعضـي از پارامتـرها ضايعـات ديگري توليد مي شود كه اين پارامتـرها عبارتند

از تغيير حجم گرانول ، تغيـير در MFI (غلظت ) مواد اوليـه و گرفتگي فيلـترو همچـنين چسـبنـدگي مـواد و يا

تعويـض نوع مواد و… باشد، كه ايـن عـوامل را دستـگاه تشخيـص داده و براسـاس خروجي مواد ضخـامت را

تنـظيم مي نمايد.

بخش سوم

ضايعاتی كه مربوط به تـعويـض جنـس مي باشـد. با تغيير در پارامـترهاي عرض و يا ضخــامت دستگـاه در

حداقلزمان ممكن اين تغييرات را اعمال مي نمايد  مي توانـد حتي در برخي موارد اين نوع ضايعات را به

صفر نزديك كند.

توانایی محاسبه طول رول بر اساس عرض و ضخامت

 mr

توانایی محاسبه طول و وزن بر اساس قطر درخواستی مشتری

ro

 

تنظیمات بسیار ساده و فارسی توسط کاربر 

lis

 

 

اصول کارکرد سیستم در یک نگاه

 

 

 

 •